Tower Talks | November 2020

Tower Talks | November 2020

De recente ontwikkelingen van het Corona virus hebben directe impact op ons allemaal. Zo ook voor ons geliefde spelletje basketball. In deze nieuwsbrief lees je alles over de maatregelen en aanpassingen.

Corona maatregelen
Als club vinden wij het belangrijk om de regels na te leven maar tevens om onze sportieve activiteiten te blijven aanbieden aan de jeugd.

Per heden gelden de volgende aanvullende regels:
– Bij ziekte verschijnselen, blijf thuis en informeer je coach;
– Jeugd van 18 jaar en jonger mag trainen, alle wedstrijden vervallen tot nader bericht;
– De kleedkamers en douches worden niet gebruikt;
– Je bent vanaf 10 minuten voor de start van je training welkom in de zaal.

Wij hopen dat alle jeugdleden blijven trainen. Vanzelfsprekend hebben wij er ook begrip voor als er een andere keuze gemaakt wordt. In dit geval vragen wij jullie om dit direct te melden aan de trainer (en dus niet via een groepsapp).

Het volledige protocol is te vinden op https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

Alvast dank voor de medewerking!


Sportalternatief voor Heren/Dames: Reflection Barneveld 
Om het clubgevoel enigszins te behouden zijn we in gesprek met Reflection Barneveld om eventueel privé lessen Crossfit te verzorgen voor onze basketballers. In principe kan dit op inschrijving, binnen de Corona richtlijnen en de kosten zijn erg beperkt.

Qua tijdstip: 1 uur training op zaterdag tussen 15:00 en 18:00 uur. Afhankelijk van het aantal mensen zijn er dan 1 tot 3 blokken.

Wil je hieraan deelnemen laat het weten door te emailen naar basketbal@towerjumpers.nl of neem contact op met Robert.


Algemene Ledenvergadering
Het bestuur heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering uit te stellen tot dat het weer verantwoord is om met elkaar in de kantine te zitten. De kascontrole wordt wel uitgevoerd.


Contributie seizoen ’19/’20
In eerdere nieuwsbrief hebben wij aangeven, dat wij terug zouden komen op het niet geïncasseerde contributiedeel van maart t/m juni. Deze contributie hebben wij in verband met de corona maatregelen in die periode nog niet geïncasseerd. Helaas mochten wij in die periode niet in de Oosterboshal trainen. In maart lag alles volledig stil. Vanaf april hebben wij de leden de mogelijkheid geboden om te trainen op het basketbalveld bij Mark Veldhuizen. Hierdoor hebben wij besloten, omdat wij wel het veld, materialen en trainers beschikbaar hebben gesteld, deze periode onze leden te zien als niet-spelend. Deze beslissing hebben wij genomen, omdat er wel getraind is, maar de wedstrijden niet door zijn gegaan. Wij zullen dus voor het seizoen 2019-2020 nog een afrekening doen. De maand maart zal niet in rekening gebracht worden en voor de maanden april-juni zal 50% in rekening gebracht worden.

Voor het nieuwe seizoen zijn wij wederom tegen de coronamaatregelen aangelopen. Ook hier ontkomen wij niet aan enkele aanpassingen in de contributie. De eerste termijn van september is deze week afgeschreven. Dit is een volledige termijn om dat wij het seizoen begonnen zijn met trainingen en wedstrijden. Echter voor de oktober termijn hebben wij te maken met de corona maatregelen, dit betekent dat in deze maand de senioren niet in rekening worden gebracht, omdat zij niet mogen spelen en trainen. Voor de jeugd zal 50% in rekening gebracht worden omdat zij wel mogen trainen, maar geen wedstrijden hebben. Zolang de wedstrijden niet gespeeld worden en de trainingen alleen door de jeugd gedaan mogen worden, zal dit blijven. Mocht alles weer volledig opgestart zijn, dan zal de maandcontributie weer volledig geïnd worden.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunnen jullie een mail sturen naar financieel@towerjumpers.nl


Update partnerschap met Landstede Hammers
In de vorige Tower Talks van eind augustus is aangekondigd dat Tower Jumpers dit seizoen een partnerschap aangaat met eredivisieclub Landstede Hammers uit Zwolle. Helaas zijn al enige tijd weer strengere maatregelen van kracht door het Coronavirus. Dat heeft ook impact op het partnerschap met Landstede Hammers. Vanzelfsprekend betreuren wij dit.

Wij gaan nu voor een ‘overbruggingsjaar’, waarin de samenwerking op pauze wordt gezet. Deze pauze duurt tot de maatregelen toestaan dat we weer volop kunnen basketballen en op die manier invulling kunnen geven aan het partnerschap. Samen met Landstede Hammers gaan we dit seizoen op zoek naar creatieve manieren om met elkaar in contact te blijven en iets voor elkaar te betekenen op het gebied van basketbal. Bijvoorbeeld clinics voor de jeugd in onze sporthal blijft wel een mogelijkheid. En we gaan wel op onze sociale media en website communiceren dat we een partnerclub zijn van Landstede Hammers. Ideeën en suggesties om met Landstede Hammers in contact te blijven zijn zeer welkom.


3×3 Nederland – competitie
Dit jaar zou de NBB met een 3×3 competitie starten voor clubs. Vanwege de huidige Corona maatregelen en de impact op het 5×5 seizoen heeft de NBB besloten de start van de 3×3 competitie te vertragen tot volgend jaar.


Barneveld Basketball T-Shirts
Er zijn nieuwe t-shirts binnen met het Barneveld Basketball logo. Dit t-shirt wordt uitgereikt aan alle leden zodra er weer getraind kan worden.


Spelersbewijs en Scheidsrechtersdiploma
Het is vanaf U18 de bedoeling dat iedereen die nog niet een scheidsrechtersdiploma heeft, deze gaat halen. Daarnaast is het belangrijk dat je weet wat de spelregels zijn voor Basketbal en dien je, indien je wedstrijden speelt, je spelregelbewijs te halen. Dit kan via https://www.basketballmasterz.nl/ met behulp van je sportlink account! Kom je hier niet uit neem dan contact op met info@towerjumpers.nl.

9 november 2020

Eddy

Deel dit artikel

kickstarter

Realisatie: Eddy Vermeer